Siura Ginetta – Siura Pepina

di Velise Bonfante
 

Pepina) Buongiorno siura Ginetta, come vala? Vala b? - Che fala de chste bande?
Ginetta) Buongiorno siura Pepina - so nada en farmacia. Se la ghs de sa - me te p s le gambe.
Pepina) Enfati, me paria de vidila vgner en s is sopegt, e me paria - che la mitis z mal i p. - La cra de tre mes che la g’ha fat la mia, doca, stada as ?
Ginetta) Nient la m’ha fat, ps de acqua fresca.
Pepina) Al dutur ghe l’hala dit?
Ginetta) El me dutur l’ vcc e rimbambit. - El dis che me g’ho nient. - El fato l’ che el me dutur el caps nient.
Pepina) I dutur j- brai quan che j-enduina.
Ginetta) La g’ha riz siura Pepina. Se la ghes de sa che tribl - en de j-ss me par de viga en ca - che sgagna, rozga e seghita a pi. - Magari l’ na rara malatia.
Pepina) Che dzel el dutur ?
Ginetta) El me crt mia.
Pepina) Perch fala mia compgn de me. - Sala me cosa g’ho fat? - So nada e l’ho cambit.
Ginetta) E braa siura Pepina, la g’ha fat b. - Quasi quasi el fo ap me. - A d la verit l’ el trs che cambie - e tt per sto problema de le gambe. - Cambi smper dutur va mia tant b.
Pepina) Perch dzela is siura Ginetta?
Ginetta) A l’ltim g’ho duzt spiegaga tt de nv - de la me situasi l el sia gnnt - e dopo n’ura e mza, sala cosa el m’ha dit?
Pepina) Cosa g’hal dit?
Pepina) De mocala e de mia faga prder tmp.
Pepina) De mocala?! Prder tmp!? El mal l’ mal - e i dudur j- l prope per cral.
Ginetta) Envece so gna riada a diga del bugn che me s’ fat sot sa.
Pepina) I dutur de ads i g’ha mia pasiensa - i gh’ p chi brai come na olta.
Ginetta) Che i te scultaa sensa gna bof.
Pepina) E con de na pastiglia tcc i mai i faa pas.
Ginetta) Sala che so gna riada a diga che el me bras dster, - chl dster mia el mans, - dal pols fin al gombt, vdela, - l’ stinch come en bacal, - come se fa en bras is a dopr?
Pepina) El bras dster l’ importante.
Ginetta) El fato l’ che me fa mal a chl mans. - El mal el parti de la m, el va en s en s, - el ria a la spala - e po el va a ‘ntorciam el cl come na sciarpa.
Pepina) Come na sciarpa?
Ginetta) Na sciarpa che fa mal e strnz. P nient, - g’ho ap le analisi sbalade, nsona che va b. - E sala el dutur? Gna na pastiglia l’ stat bu de dm
Pepina) Noo!
Ginetta) S, el m’ha dit che dieta e muimnt l’ as.
Pepina) Dieta e muimnt, la stsa rba che el m’ha dit el m, per la velocit.
Ginetta) La velocit de chi siura Pepina?
Pepina) Chla del sanch siura Ginetta! - Me g’ho el sanch che cor, che cor e va de onda.
Ginetta) Chsta l’ fresca, me l’ho mai sintida.
Pepina) Se el la dis en dutur, gh’ de cridiga. - G’ho el sanch che cur sensa ferms - a olte el perde enfinamai del nas. - E me fa ap mal la cervical, sarl el tmp?
Ginetta) Sar la debolessa, a forsa de fa dieta e muimnt. - A me la debolessa la me ciapa el stmech - e fo na gran fadiga a diger. - A propost, sala che ger me so scotada el d armil?!
Pepina) A me ger m’ vignit el mal de rice - e g’ha ambiat a fam mal la schena. - E m’ calt la vista. - E m’ vignt l’artrosi ne le m.
Ginetta) Me fo fadiga a camin, - i m’ha dit che pl ser per me, - ap la grande artrite che g’ho ai p.
Pepina) El mal l’ mal e se ria mia a sorl.
Ginetta) El mal l’ mal per tcc. - Se la ghes de sai che mal me fa i zencc.
Pepina) Con chi zencc, turnela a casa a p siura Ginetta. - la mia longa la strada de ch enfin a la s casa - con tte chle burse de la spesa?
Ginetta) Che goi de fa? Se vi sta b, el dutur el m’ha dit de camin - E de fal ap per la circolasi.
Pepina) Gista, i l’ha dit ap en televizi.
Ginetta) A proposit de televizi, - ambia “Biuiful” tra sich mincc - e me g’ho prs gna na puntada - vi sa come la va a fin. - Core a casa, la salde siura Pepina g’ho de scap.
Pepina) Siura Ginetta co le s gambe farala en tmp?
Ginetta) Siura Pepina, quan gh’ “Biutiful” snte p nient.

  • Signora Ginetta signora Pepina - traduzione in italianoo